• Şuradasınız
  • Anasayfa
  • KiK İtirazı (Kararlar)
  • 2013/145517 İhale Kayıt Numaralı “Laparoskopik Görüntüleme Sistemi Ve Laparoskopi El Aletleri Alımı” İhalesi – Tarih: 29.11.2013 – No: 2013/UM.I-4515

2013/145517 İhale Kayıt Numaralı “Laparoskopik Görüntüleme Sistemi Ve Laparoskopi El Aletleri Alımı” İhalesi – Tarih: 29.11.2013 – No: 2013/UM.I-4515

Toplantı No: 2013/076
Gündem No: 6
Karar Tarihi: 29.11.2013
Karar No: 2013/UM.I-4515

Şikayetçi:
İvme Grup Medikal Sağlık Hizmetleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, CUMHURİYET CAD. KORUKÇU İŞ MERKEZİ NO : 36 ERZURUM
İhaleyi Yapan Daire:
Erzurum İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği, Osman Gazi Mah. Çat Yolu Üzeri No: 1 25070 ERZURUM
Başvuru Tarih ve Sayısı:
11.11.2013 / 34480
Başvuruya Konu İhale:
2013/145517 İhale Kayıt Numaralı “Laparoskopik Görüntüleme Sistemi Ve Laparoskopi El Aletleri Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Erzurum İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliğitarafından 05.11.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Laparoskopik Görüntüleme Sistemi ve Laparoskopi El Aletleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak İvme Grup Medikal Sağlık Hizmetleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 24.10.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.10.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.11.2013tarih ve 34480sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.11.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2013/3975sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,Teknik Şartname'nin laparoskopik görüntüleme sistemi, operatif histereskopi, laparoskopi el aletleri kısımlarının tek bir marka (Karl Storz) ve modele yönelik olarak hazırlandığı, ihalenin de söz konusu markayı teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde yer alan “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 25’dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.”şeklindeki düzenlemeye göre kısmi teklife açık olarak yapılan ihalede başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusunun da, ihalenin 1, 2, 6, 9, 11, 12 ve 13’üncü kısımlarına yönelik olduğu anlaşıldığından inceleme de şikâyete konu kısımlar üzerinden yapılmıştır.

Başvuru sahibinin 21.10.2013 tarihinde ihale dokümanını temin etmesinden sonra ihalenin şikâyete konu kısımlarına ait Teknik Şartname’nin bir markaya yönelik olarak hazırlandığı, bu nedenle değişiklik yapılması gerektiği yönündeki iddia ile 24.10.2013 tarihli yazısıyla idareye başvuruda bulunduğu ve değişiklik taleplerinin ise;

“Sıra No:1 Laparoskopik Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamesi

1 Adet Endoskopik Kamera- Teknik Şartnamesi

2. Yatay rezolusyonu minimum 450 çizgi olmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

2. Yatay rezolusyonu minimum 450 çizgi olmalı veya 1920 x 1080(i) olmalıdır.

6. Kamera Kontrol Ünitesi üzerinde beyaz ayarı dışında herhangi bir kontrol tuşu olmamalı, tüm kontroller steril ortamda cerrah tarafından yapılabilecek şekilde kamera kafası üzerindeki programlanabilir butonlar yardımı ile yapılabilmelidir.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

6. Kamera Kontrol Ünitesi üzerinde beyaz ayarı dışında herhangi bir kontrol tuşu olmalı veya tüm butonlar dokunmatik olmalı, tüm kontroller steril ortamda cerrah tarafından yapılabilecek şekilde kamera kafası üzerindeki programlanabilir butonlar yardımı ile yapılabilmelidir.

7. Operasyon sırasında fazla ışık şiddetinden kaynaklanan parlamayı engelleyecek, cerraha maksimum doku seçiciliği ve net görüntü sağlayan "shutter speed" sistemi olmalı, ışık şiddet ayarı 1/50-1/10000 saniye arasında otomatik olarak yapılabilmelidir. Ayrıca ışık şiddet ayarı istenildiğinde kamera kafasındaki butonlar yardımı ile manuel olarak da kontrol edilebilmelidir.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

7. Operasyon sırasında fazla ışık şiddetinden kaynaklanan parlamayı engelleyecek, cerraha maksimum doku seçiciliği ve net görüntü sağlayan "shutter speed" sistemi olmalı, ışık şiddet ayarı 1/50-1/10000 veya 1/60-1/10.000 saniye arasında otomatik olarak yapılabilmelidir. Ayrıca ışık şiddet ayarı istenildiğinde kamera kafasındaki butonlar yardımı ile manuel olarak da kontrol edilebilmelidir.

9. Kamera Kontrol Ünitesi üzerinde entegre karakter jeneratörü ve klavye için giriş soketi bulunmalı, isteğe bağlı olarak hasta bilgilerinin kaydı için kamera kontrol ünitesine klavye bağlanabilmelidir. Ayrıca bu klavye kamera fonksiyonlarının aktive edilmesi için de kullanılabilmelidir. Kamera ile birlikte bir adet orijinal klavye verilmelidir.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

9. Kamera Kontrol Ünitesi üzerinde entegre karakter jeneratörü ve klavye için giriş soketi bulunmalı, isteğe bağlı olarak hasta bilgilerinin kaydı için kamera kontrol ünitesine klavye bağlanabilmelidir. Ayrıca bu klavye kamera fonksiyonlarının aktive edilmesi için de kullanılabilmelidir. Kamera ile birlikte bir adet orijinal klavye verilmeli veya kamera üzerinde USB girişi olmalı ve Video ile Resim çekme özelliği olmalıdır.

10. En az 2 adet Y/C ve 1 adet BNC sinyal çıkışları bulunmalıdır. Ayrıca DV dijital video çıkışı bulunmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

10. En az 2 adet Y/C ve 1 adet BNC sinyal çıkışları bulunmalıdır. Ayrıca DV dijital video çıkışı veya HDMI sinyal çıkışı bulunmalıdır.

11. Teklif edilen kamera sistemi elektrik şoklarına karşı korumalı olup, Class Type BF özelliğinde olmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

11. Teklif edilen kamera sistemi elektrik şoklarına karşı korumalı olup, Class Type BF veya CF özelliğinde olmalıdır.

13. Cihaza entegre anti-moire filtresi olmalıdır. Bu filtreye ek olarak elektronik fiberskop filtresine sahip olmalı, Fiberoptik endoskoplardan elde edilen görüntü filtre edilerek, fiber optik yapıdan kaynaklanan tül görüntüsü, daha net hale getirilebilmelidir. İnce ve kalın fiberskoplara göre olmak üzere en az farklı iki filtre modu bulunmalıdır. Kameranın bu özelliği kamera kafasındaki butonlar yardımı ile cerrah tarafından operasyon sırasında kontrol edilebilmelidir.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

13. Cihaza entegre anti-moire filtresi olmalıdır. Bu filtreye ek olarak elektronik fiberskop filtresine sahip olmalı, Fiberoptik endoskoplardan elde edilen görüntü filtre edilerek, fiber optik yapıdan kaynaklanan tül görüntüsü, daha net hale getirilebilmelidir.

14. Kamera üzerinden görüntü dondurma özelliği olmalıdır. Kamera kafasındaki butonlar yardımı ile operasyon sırasında istenildiğinde monitör üzerindeki görüntü kamera kafasındaki butonlar yardımı dondurulabilmelidir. Dondurulan görüntü istenildiğinde kamera kafasındaki butonlar yardımı ile dijital olarak 2x olarak büyütülebilmelidir.

Bu maddenin tamamen çıkartılması.

Teklif edilen kamera kafası aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;

4. Kamera kafası üzerinde monteli zoom lensi bulunmalı, En az 25-50 mm arasında zoom yapabilmelidir. Kamera kafası üzerindeki zoom halkası yardımı ile zoom yaparken görüntü netliği bozulmamalı, zoom yapılan mesafede otomatik olarak netlik ayarı yapabilmelidir.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

4. Kamera kafası üzerinde monteli zoom lensi bulunmalı, En az 25-50 mm veya 21-36 mm arasında zoom yapabilmelidir. Kamera kafası üzerindeki zoom halkası yardımı ile zoom yaparken görüntü netliği bozulmamalı, zoom yapılan mesafede otomatik olarak netlik ayarı yapabilmelidir.

7. Komple Kamera Kafası solüsyon ve gaz ile steril edilebilmelidir.

Teklif edilen Endoskopik Kamera Kontrol Ünitesi ve Kamera Kafasından oluşmalı ve aşağıdaki aksesuarlar birlikte verilmelidir:

-1 Adet DV Kablo

-1 Adet Klavye

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

7. Komple Kamera Kafası solüsyon ve gaz ile steril edilebilmelidir.

Teklif edilen Endoskopik Kamera Kontrol Ünitesi ve Kamera Kafasından oluşmalı ve aşağıdaki aksesuarlar birlikte verilmelidir:

-1 Adet DV Kablo veya HDMI

-1 Adet Klavye veya USB Memory

1 Adet Soğuk Işık Kaynağı- Teknik Şartnamesi

2. 175 Watt XENON Lamba ile çalışmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

2. 175 Watt XENON Lamba ile veya 180 Watt Xenon eşdeğerli LED Lamba ile çalışmalıdır.

3. Renk ısısı 6000 K olmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

3. Renk ısısı en az 6000 K olmalıdır.

1 Adet Elektronik Endoflatör Seti- Teknik Şartnamesi

– Gaz akış hızı dakikada en az 20 lt olmalıdır. Akış hızı minimum – maksimum değerler arasında ayarlanabilmelidir. Özellikle pediatrik hastalar ve basıncın önemli olduğu durumlar için, akış hızı 0-10 lt/dakika arasında en fazla 0.2 lt/dakika’lık değer artışları ile, 10-20 lt/dakika arasında ise en fazla 1 lt’lik değer artışları ile ayarlanabilmelidir.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

– Gaz akış hızı dakikada en az 20 lt olmalıdır. Akış hızı minimum – maksimum değerler arasında ayarlanabilmelidir. 10-20 lt/dakika arasında ise en fazla 1 lt’lik değer artışları ile ayarlanabilmelidir.

Maksimum basınç 30 mm Hg olmalı ve 0-30 mm Hg arasında set edilebilmelidir.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

Maksimum basınç 25-30 mm Hg olmalı ve 0-30 mm veya 3-25 mm Hg arasında set edilebilmelidir.

1 Adet Laparoskopik Yıkama ve Emme Ünitesi- Teknik Şartnamesi

-Cihaz özel emme/yıkama enstrümanları ile kullanılabildiği gibi fiberskoplar ile de kullanılabilmelidir.

Bu maddenin tamamen çıkartılması

1 Adet 24" Medikal Monitör- Teknik Şartnamesi

2. Çözünürlüğü WUXGA formatında 1920 x 1200 piksel olmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

2. Çözünürlüğü WUXGA formatında en az 1920 x 1080 piksel olmalıdır.

12. Monitörde PIP/PBP, ZOOM ve FREEZE Özellikleri olmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

12. Monitörde PIP/PBP, veya ZOOM veya FREEZE özellikleri olmalıdır.

13. Monitörde ‘BACKLIGHT’ özelliği bulunmalı ve 0-100 arasında manuel olarak ayarlanabilmelidir.

Bu maddenin tamamen çıkartılması

15. Monitör üzerinde Filtre ayarı olmalı ve en az 4 fonksiyonda çalışmalıdır.

Bu maddenin tamamen çıkartılması

16. Monitör en az 6 kademeli Over Scan yapabilmelidir.

Bu maddenin tamamen çıkartılması

Sıra No 2 Operatif Histereskopi Seti Teknik Şartnamesi

10 Adet Bipolar Koagülasyon Elektrodu (Top uçlu) – Teknik Şartnamesi

-Top uçlu olmalı, Operatif Histereskopi setine uyumlu olmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

-Top veya silindir uçlu olmalı, Operatif Histereskopi setine uyumlu olmalıdır.

Laparoskopi El Aletleri

Sıra No 6 Kavrama Forsepsi (Tek Çene Hareketli)-Teknik Şartnamesi

3. Çapı 5 mm ve uzunluğu 36 cm. olmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

3. Çapı 5 mm ve uzunluğu en fazla 36 cm. olmalıdır.

1 Adet Eğri Makas Teknik Şartnamesi

6. Eğri, kesici bıçaklar testere dişli ve kaşık şeklinde olup, kesici bıçakların uzunluğu 17 mm olmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

6. Eğri, kesici bıçaklar testere veya düz ve kaşık veya metzambaum tipinde olmalıdır.

1 Adet Koagülasyon Elektrodu, 36 cm. – Teknik şartnamesi

-Dış çapı 5 mm ve uzunluğu 36 cm olmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

-Dış çapı 5 mm ve uzunluğu en fazla 36 cm olmalıdır.

1 Adet Makro İğne Tutucu 5 mm – Teknik Şartnamesi

-Makro İğne Tutucu, 5 mm çapında ve 33 cm uzunluğunda olmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

-Makro iğne Tutucu, 5 mm çapında veen fazla 33 cm uzunluğunda olmalıdır.

1 Adet Laparoskopik Dişli Tutucu Forseps- Teknik Şartnamesi

5. Tek çene hareketti olmalı ve çene ile birlikte plastik dış şafta kadar olan metal aksamın uzunluğu en az 14 mm olmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

5. Tek çene hareketli olmalıdır.

6. Çene Manhes model; uç kısmı çok dişli, çene ağız açıklığı en az 4,8mm olmalıdır.

Bu Maddenin Aşağıdaki Gibi Düzenlenmesi:

6. Çene uç kısmı çok dişli olmalıdır.”şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin talebine yönelik olarak ise idarece 30.10.2013 tarihli yazı ile cevap verilerek başvurunun uygun bulunmadığına karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin ihalenin şikayete konu kısımlarına ait Teknik Şartname’nin bu haliyle bir markaya yönelik olduğu yönündeki iddiasını Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunda da sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde ise “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.”hükmü yer almaktadır.

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince başvuru sahibinin iddiası hakkında bir değerlendirme yapılabilmesi için konu ile ilgili olarak 21.11.2013 tarihli yazımız ile bir akademik kuruluştan teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Akademik kuruluştan alınan 25.11.2013 tarihli yazıda “Laparoskopik Görüntüleme Sistemi ve Laparoskopi El Aletleri Alımı” ihalesine ilişkin şikâyet incelenmiş ve aşağıda verilen tespitler yapılmıştır:

“Sıra No:1 Laparoskopik Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamesi”

1 Adet Endoskopik Kamera- Teknik Şartnamesi

1. Şikayet haklı bulunmuştur, ilgili madde “Yatay rezolusyonu minimum 450 çizgi olmalı veya 1920xl080(i)” şeklinde düzenlenebilir. Bu özellik vazgeçilmez teknik bir özellik değildir.

6. Şikayet haklı bulunmuştur. İlgili madde “….bir kontrol tuşu olmalı veya tüm butonlar dokunmatik olmalı…” şeklinde düzenlenebilir. Bu özellik vazgeçilmez teknik bir özellik değildir.

7. Şikayet haklı bulunmuştur. İlgili madde “…. 1/50-1/10000 veya 1/60-1/10000…” şeklinde düzenlenebilir. Bu özellik vazgeçilmez teknik bir özellik değildir.

9. Şikayet haklı bulunmuştur. İlgili madde “… veya kamera üzerinde USB girişi olmalı ve Video ile Resim çekme özelliği olmalıdır…” şeklinde düzenlenebilir.

10. Şikayet haklı bulunmuştur. İlgili madde “ … veya HDMI sinyal çıkışı bulunmalıdır…” şeklinde düzenlenebilir.

11. Şikayet haklı bulunmuştur. CF özelliği elektrik şokları ve dünyanın hareketine göre çok hassas korumadır. İlgili madde “… veya CF özelliğinde olmalıdır…” şeklinde düzenlenebilir.

13. Şikayet haklı bulunmuştur.

14. Şikayet yerinde bulunmamıştır. Görüntü dondurma özelliği istenen bir özelliktir.

Teklif edilen kamera kafası aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

4. Şikayet haklı bulunmuştur. İlgili madde “… veya 21-36 mm …” şeklinde düzenlenebilir. Kullanım amacına göre 21-50 mm olması vazgeçilmez bir özellik değildir.

7. Şikayet haklı bulunmuştur.

Teklif edilen Endoskopik Kamera Kontrol Ünitesi ve Kamera Kafasından oluşmalı ve aşağıdaki aksesuarlar birlikte verilmelidir:

Şikayet haklı bulunmuştur.

1 Adet Soğuk Işık Kaynağı – Teknik Şartnamesi

2. Şikayet haklı bulunmuştur. İlgili madde “… veya 180 WattXenon eşdeğerli LED Lamba …” şeklinde düzenlenebilir.

2. Şikayet haklı bulunmuştur. İlgili madde “… en az 6000 K …” şeklinde düzenlenebilir.

1 Adet Elektronik Endoflatör Seti-Teknik Şartnamesi

Şikayetler haklı bulunmuştur.

1 Adet Laparoskopik Yıkama ve Emme Ünitesi-Teknik Şartnamesi

Şikayet yerinde bulunmamıştır.

1 Adet 24" Medikal Monitör-TeknikŞartnamesi

2. Şikayet haklı bulunmuştur. İlgili madde “… en az 1920×1080 piksel …’’ şeklinde düzenlenebilir.

12. Şikayet haklı bulunmuştur.

13. Şikayet yerinde bulunmamıştır. İstenen bir özelliktir.

15. Şikayet yerinde bulunmamıştır. İstenen bir özelliktir.

16. Şikayet yerinde bulunmamıştır. İstenen bir özelliktir.

Sıra No 2 Operatifhistereskopi Seti Teknik Şartnamesi

10 adet Bipolar Koagülasyon Elektrodu (Top uçlu)-Teknik Şartnamesi

Şikayet yerinde bulunmamıştır.

Laparoskopi El Aletleri

Sıra No 6 Kavrama Forsepsi (Tek Çene Hareketli)-Teknik Şartnamesi

3. Şikayet haklı bulunmuştur.

1 Adet Eğri Makas Teknik Şartnamesi

Şikayet yerinde bulunmamıştır.

1 Adet Koagülasyon Elektrodu, 36 cm-teknik Şartnamesi

Şikayet haklı bulunmuştur.

1 Adet makro İğne Tutucu, 5 mm çapında ve 33 cm uzunluğunda olmalıdır.

Şikayet haklı bulunmuştur.

1 Adet Laparoskopik Dişli Tutucu Forseps-Teknik Şartnamesi

5. Şikayet haklı bulunmuştur.

6. Şikayet yerinde bulunmamıştır.

İdarece hazırlanan Teknik Şartname Karl Storz marka tarafından karşılanmaktadır. Başvuru sahibinin önerdiği değişiklikler cihazın teknik özelliklerini ve niteliğini artırmaktan çok kendi markasının da Teknik Şartnameyi karşılaması şeklinde önerilen düzenlemeler olarak değerlendirilmiştir. Önerilen değişikliklerden yukarda verildiği gibi bazılarının uygun olabileceği ama bazılarının önemli teknik özellikler olması nedeniyle uygun olamayacağı değerlendirilmiştir.”şeklinde cevap verilmiştir.

Akademik kuruluştan alınan teknik görüş doğrultusunda, başvuru sahibinin ihalenin 1, 2, 6, 9, 11, 12 ve 13’üncü kısımlarına ait Teknik Şartname’nin belli bir markaya yönelik olarak düzenlendiği yönündeki iddiası incelendiğinde ihalenin 2 ve 9’uncu kısımlarında yer alan “Operatif Histereskopi Seti” alımı ile “Eğri Makas” alımı kısımları hariç olmak üzere başvuru sahibinin diğer iddialarının yerinde olduğu, ihalenin 1, 6, 11, 12 ve 13’üncü kısımlarına ait Teknik Şartname’nin belli bir markaya yönelik olarak düzenlendiği, Teknik Şartnamelerde yapılan söz konusu düzenlemelerin vazgeçilmez teknik bir özellik olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1, 6, 11, 12 ve 13’üncü kısımlarının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 1, 6, 11, 12 ve 13’üncü kısımlarının iptaline,

2) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 2 ve 9’uncu kısımlarına ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Kurul Başkanı

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Benzer Yazılar

Beni yukari isinla
arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel